miércoles, 3 de abril de 2013

NOVOS CURSOS DE PATRÓN DE EMBARCACIÓN

Para examen en Xullo 2013!!
Reunións informativas 1 semana antes do comezo dos cursos, para adaptar horarios a todos os interesados e explicar as diferentes partes das que consta o curso, así como documentación necesaria etc.
Día 9 de abril ás 21.00 nas oficinas da fessga en Sta. Cruz - A Coruña. Ver dirección en: http://fessga.es/ 
Día 10 de abril ás 21.00 na aula de Golfiño en Caión. Ver dirección en:www.golfiño.es 
Día 11 de abril ás 21.00 nas oficinas do náutico de Malpica en Malpica. Ver dirección en:https://www.facebook.com/nautico.malpica/info