jueves, 21 de enero de 2016

CURSO BUCEO SSI - OPEN WATER

Examen curso buceo 19 marzo en aula Golfiño - Caion, 2 hrs teoría e examen 50 preguntas test, 10 fallos permitidos (a data do exame poderíase adaptar ás necesidades dos alumnos, sempre en datas cercanas a indicada)

Curso a distancia, só é necesario asistencia obligatoria o día do examen. Os alumnos terán un instructor para consultar dudas.
Para ter acceso o temario é necesario abonar a tarifa correspondente ou o 50% da mesma: http://nauticagolfino.es/buceo/

Cada alumno dispoñerá de libro online e en papel.

Unha vez aprobado examen realizaranse 6 inmersiòns con instructor titulado, 2 en piscina(Carballo) e 4 en mar aberto.

Para contactar:  http://nauticagolfino.es/